Tryck

Informationsplikt enligt §5 E-Commerce Act, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung och Plikt att lämna uppgifter enligt §25 Mediengesetz.

Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH
Philharmonikerstrasse 4
1010 Wien
Österrike

Företagsobjekt: Konditor
UID-nummer: ATU 64595245
Firmenbuchnummer: 319070x
Firmenbuchgericht: Jurisdiktion Vienna
Högkvarter: Wien

Tel: +43 (0)1 514 56 - 0
Fax: +43 (0)1 514 56 - 901199
E-post: torte@sacher.com

Medlem av: WKO
Tillämpad lagstiftning: Handelsbestämmelser: Www.ris.bka.gv.at

Övervakningsmyndighet/handelsmyndighet: Magistrat i staden Vienna
Professionell titel: Konditorer
Lending State: Österrike

Direktörer
Mag. Matthias Winkler, Michael Mauthner

Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för dataskydd
Om du har några frågor om dataskydd hittar du kontaktuppgifter till den ansvariga personen eller kontoret nedan:

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wien
E-Mail: Datenschutz@sacher.com

Har behörighet att företräda: Eva Maria Hajicek
E-postadress: datenschutz@sacher.com
telefon: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Avtryck: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Lösning av tvister inom EU

I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen) vill vi informera dig om följande Plattform för tvistlösning online (OS-plattform).
Konsumenterna har möjlighet att skicka klagomål till den webbaserade Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på följande adress http://ec.europa.eu/odr?Tid=121766055 till nedanstående adress. Du hittar de nödvändiga kontaktuppgifterna ovan i vår Tryck.

Vi vill dock påpeka att vi inte är beredda eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet på denna webbplats

Vi utvecklar ständigt innehållet på denna webbplats och strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information.  Tyvärr kan vi inte ta något ansvar för att allt innehåll på denna webbplats är korrekt, särskilt inte det som har publicerats av som tillhandahålls av tredje part. Som tjänsteleverantör är vi inte skyldiga att övervaka de uppgifter som överförs eller lagras av dem. information eller för att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Våra skyldigheter att ta bort information eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar. på grund av domstols- eller myndighetsbeslut påverkas inte av detta, även om vi inte är ansvariga.

Om du upptäcker något problematiskt eller olagligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan rätta till det. kan ta bort olagligt innehåll. Du hittar kontaktuppgifter i avtrycket.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser vars innehåll vi inte ansvarar för. Ansvar för länkade webbplatser finns för oss, eftersom vi inte hade och inte har någon kännedom om någon olaglig verksamhet, och vi har inte heller hittills fått kännedom om någon sådan olaglig verksamhet. och vi skulle ta bort länkar omedelbart om vi fick kännedom om olagligheter.

Om du upptäcker olagliga länkar på vår webbplats, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter i Tryck.

Upphovsrättsmeddelande

Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) är upphovsrättsligt skyddat. Fråga oss innan du använder innehållet. distribuera, reproducera eller utnyttja innehållet på denna webbplats, t.ex. genom att återpublicera det på andra webbplatser. Vid behov, Vi kommer att lagligen förfölja obehörig användning av delar av innehållet på vår webbplats.

Om du hittar något innehåll på den här webbplatsen som strider mot upphovsrätten, vänligen kontakta oss.

Bildkrediter

Bilderna, fotografierna och grafiken på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade.

Bildrättigheterna innehas av följande fotografer och företag:

Källa: Skapad med Imprint Generator av AdSimple