Odtlačok

Informačná povinnosť podľa §5 zákona o elektronickom obchode, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung a povinnosť zverejnenia podľa §25 Mediengesetz.

Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH
Philharmonikerstrasse 4
1010 Viedeň
Rakúsko

Predmet činnosti spoločnosti: Cukrár
UID číslo: ATU 64595245
Firmenbuchnummer: 319070x
Firmenbuchgericht: Jurisdikcia Viedeň
Sídlo: Viedeň

Tel: +43 (0)1 514 56 - 0
Fax: +43 (0)1 514 56 - 901199
E-mail: torte@sacher.com

Člen: WKO
Profesionálne právo: Obchodné predpisy: Www.ris.bka.gv.at

Dozorný orgán/obchodný orgán: Magistrát mesta Viedeň
Profesijný titul: Cukrárne
Pôžičkový štát: Rakúsko

Riaditelia
Mag. Matthias Winkler, Michael Mauthner

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov , nižšie nájdete kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo úradu:

CoreTEC IT Security Solutions GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 24/DG, 1020 Wien
E-Mail: Datenschutz@sacher.com

Oprávnený zastupovať: Eva Maria Hajicek
E-mailová adresa: datenschutz@sacher.com
telefón: Tel: +43 (0)1 503 72 73
Tlač: https://www.coretec.at/index.php/impressum

Riešenie sporov v EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o RSO) by sme vás chceli informovať o Platforma na riešenie sporov online (platforma OS).
Spotrebitelia majú možnosť posielať sťažnosti na internetovú Platforma Európskej komisie pre riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/odr?Tid=121766055 na nižšie uvedenú adresu. Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našej Odtlačok.

Radi by sme však upozornili, že nie sme pripravení ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľská arbitrážna komisia.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie.  Žiaľ, nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť obsahu na tejto webovej stránke, najmä za obsah, ktorý bol uverejnený poskytované tretími stranami. Ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať údaje, ktoré prenášajú alebo ukladajú. informácie alebo na vyšetrovanie okolností, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Naše povinnosti odstrániť informácie alebo zablokovať ich používanie podľa všeobecných zákonov z dôvodu súdnych alebo úradných príkazov zostávajú nedotknuté, a to ani v prípade našej nezodpovednosti.

Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo nezákonný obsah, okamžite nás kontaktujte, aby sme ho mohli opraviť. môže odstrániť nezákonný obsah. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť. Zodpovednosť za prepojené webové stránky existuje pre nás, pretože sme nemali a nemáme vedomosť o žiadnych nezákonných aktivitách a ani sme o žiadnych takýchto nezákonných aktivitách doteraz nevedeli. a ak by sme sa dozvedeli o akýchkoľvek nezákonnostiach, odkazy by sme okamžite odstránili.

Ak si na našej webovej lokalite všimnete nezákonné odkazy, kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v Odtlačok.

Oznámenie o autorských právach

Všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podlieha autorským právam. Pred použitím obsahu sa nás prosím opýtajte šíriť, reprodukovať alebo využívať obsah tejto webovej stránky, napríklad opätovným publikovaním na iných webových stránkach. V prípade potreby, budeme právne stíhať neoprávnené používanie častí obsahu našej stránky.

Ak na tejto webovej lokalite nájdete akýkoľvek obsah, ktorý porušuje autorské práva, kontaktujte nás.

Obrázkové kredity

Obrázky, fotografie a grafika na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

Práva na obrázky vlastnia títo fotografi a spoločnosti:

Zdroj: Vytvorené pomocou Generátora odtlačkov od AdSimple