Splošni pogoji

1. področje uporabe splošnih pogojev poslovanja

1.1 Izvirni Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Dunaj, FN 319070 x, (skrajšano "Hotel Sacher") deluje pod Domena https://shop.sacher.com spletna trgovina (skrajšano "spletna trgovina"), za katero ti splošni pogoji in določila (GTC).

1.2 Za predložitev naročil (za več podrobnosti glej točko 3) in za vsi pravni posli, sklenjeni v povezavi s spletno trgovino, se uporabljajo izključno ti splošni pogoji poslovanja (na kratko "SPP"). S pošiljanjem Naročilo v spletni trgovini, kupec izrecno izjavlja, da so ti splošni pogoji poslovanja postanejo del pogodbe o zadevnem pravnem poslu.

1.3 Ti splošni pogoji ne začnejo veljati niti s ponovnimi naročili. stalna vsebina pogodbe med stranko in hotelom Sacher, zlasti Hotel Sacher lahko kadar koli spremeni ali dopolni splošne pogoje poslovanja.

1.4 Hotel nasprotuje vsem drugim pogojem strank. Sacher izrecno. Uporabljajo se samo odstopajoči pogoji strank, če se Hotel Sacher pisno strinja z njihovo veljavnostjo.

 

2. zahteve za stranko

2.1 Naročila so mogoča le po Prejšnji Registracija (tj. razkritje zahtevanih podatkov) je mogoče in izključno Rezervirano za osebe, ki imajo 18. Leto življenja že zaključili.

2.2 Hotel Sacher meni - zlasti v primeru alkoholnih pijač -, da pijače - s tehničnimi ukrepi se preprečujejo naročila mlajših oseb. izključiti. Hotel Sacher zaradi tehničnih razlogov ne more v celoti izključiti možnost, da se mlajše osebe registrirajo ali oddajo naročilo. lahko predložite. S prijavo ali oddajo naročila stranka potrjuje, da je dosegel zahtevano najnižjo starost in da je registracija ali so podatki o naročilu pravilni in popolni.

 

3. sklenitev pogodbe

3.1 Predstavitev Izdelki v spletni trgovini je . ne zavezujoča ponudba hotela Sacher. Predstavljajo bolj nezavezujoča ponudba (tj. blago, ki je načeloma izključeno iz Hotel Sacher so razdeljeni). Zlasti zaradi narave Spletne trgovine Omejitev . na voljo, običajno pa je njihovo število omejeno na določeno število. Vendar si Hotel Sacher pridržuje pravico do popravkov izrecno in ne more izključiti, da se v določenih primerih zaradi tehničnih razlogov navedene razpoložljivosti niso pravilne. so prikazane.

3.2 Z naročilom stranke (tj. potrditev s klikom na gumba za naročilo z Napis "Plačljivo naročiti" riStranka vpraša a zavezujoča ponudba o ki ga izbere sam in nato navede v naročilnici. izdelkov v Hotel Sacher.

3.3 Hotel Sacher je po zakonu dolžan stranki zagotoviti takojšnje elektronsko prejemanje te pogodbene izjave (tj. naročila). za potrditev. To se izvede z avtomatiziranim Potrditveno e-poštno sporočilo o prejemu naročila. Na spletni strani . Potrditveno e-poštno sporočilo je . Ni izjave o sprejemu.

3.4 Hotel Sacher ni dolžan sprejeti strankine ponudbe. sprejeti. Če Hotel Sacher zavrne ponudbo stranke, se Hotel Sacher o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti stranko.

3.5 Hotel Sacher lahko spremeni ponudbo z ločeno sprejemanje (npr. na e-pošta) ali z dejansko dostavo naročenih izdelkov. V slednjem Hotel Sacher bo stranko obvestil (npr. po elektronski pošti) o tem, da je do odpreme naročila.

 

4. cene

4.1 Za naročilo veljajo izključno pogoji, veljavni v času naročila. cene, prikazane v spletni trgovini.

4.2 Cene so bruto cene (tj. z DDV). ter vse druge davke in doplačila). Vsi stroški dostave so vključeni v niso vključeni v prikazane cene (glej točko 6).

4.3 Kljub vsej skrbnosti hotela Sacher ni mogoče v celoti je mogoče izključiti, da bi bile napačno določene cene (npr. zaradi vnosne napake) so prikazane za posamezne izdelke v spletni trgovini. Če je je stranka že oddala naročilo, jo bo Hotel Sacher obvestil o dejanska cena, stranka pa lahko nato predloži svojo ponudbo po potrdi dejansko ceno ali izjavi, da ga ne zanima naročite več.

 

5. plačilo

5.1 Skupna cena (tj. nakupna cena in morebitni stroški dostave) zapade v plačilo ob sklenitvi pogodbe (za več podrobnosti glej točko 3) in se lahko Stranke na Kreditna kartica, takojšnje bančno nakazilo, Amazon Pay, Paypal in Paypal Express plačati.

Več informacij o ustreznih plačilnih pogojih in Vsi stroški, ki jih imajo ponudniki plačilnih storitev, so navedeni pod https://shop.sacher.com/payment-methods-2 in so stranki podrobno predstavljeni pred oddajo naročila. je določeno.

5.2 V primeru zamude plačila s strani stranke je stranka dolžan plačati zamudne obresti v višini 6 % na leto, ki se izplača.

5.3 Plačila se najprej uporabijo za vse nastale stroške, nato za obresti in nazadnje na kapital.

5.4 Dokler plačilo ni izvedeno v celoti, ostaja dobavljeno blago v lasti Lastnost hotela Sacher (pridržek lastninske pravice).

5.5 Z oddajo naročila se stranka strinja, da lahko Hotel Sacher izdaja račune v elektronski obliki in jih pošilja stranki. (tako imenovani "elektronski račun" v smislu člena 11(2) UStG). Stranka se odpove pošiljanju računa po pošti (tj. papirni račun) in se strinja z dostavo elektronskega računa po Pošljite e-pošto na naslov.

 

6. stroški dostave in pošiljanja

6.1 Hotel Sacher si prizadeva dobaviti izdelke v skladu z pogodbo (za več podrobnosti glej točko 3) brez nepotrebnega odlašanja. Vendar lahko dobava traja nekaj časa, odvisno od naročenega izdelka. sprejeti. Na voljo na spletni strani Noben drug sporazum s stranko ali hotelom Sacher pred sklenitvijo pogodbe. ne napove nobenega drugega dobavnega roka., Hotel Sacher bo dostavil naročeni izdelek najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe dostaviti stranki.

6.2 Dostava se opravi na naslov, ki ga stranka navede v naročilu. navedenega naslova za dostavo. Stranka je dolžna zagotoviti Sprememba njegovih kontaktnih podatkov (zlasti naslov in e-poštni naslov) brez odlašanja bo objavljenodokler pravni posel, ki je predmet pogodbe, ni izpolnjen s strani obeh strank. Do Hotel Sacher lahko v tem trenutku pravno ustrezno Pravno veljavne izjave na naslovu, ki ga je prvotno navedla stranka. Kontaktni podatki.

6.3 Dostava se opravi glede na naslov za dostavo, ki ga navede kupec. s strani različnih ponudnikov prevoznih storitev, s katerimi je sklenjena pogodba o izpolnjevanju Storitev dostave poleg naslova za dostavo tudi e-poštni naslov in telefonsko številko stranke. Ustrezni dobavni pogoji in nastale stroške je mogoče najti na spletni strani https://shop.sacher.comInformacije o dostavi-2 se pridobi in pred oddajo naročila tudi podrobno razložimo.

6.4 Hotel Sacher ima pravico, tudi v primeru naročil za več izdelkov ali v primeru izdelka, sestavljenega iz več delov delne dobave.

6.5 Če dostava kupcu ni mogoča, ker je kupec ni mogoče najti na navedenem naslovu za dostavo ali ker naslov za dostavo ni bil pravilno naveden, nosi stranka stroške za neuspeli poskus dostave in stroške, ki jih je imel hotel Sacher zaradi tega. stroške, ki nastanejo pri vračilu pošiljke.

6.6 Hotel Sacher obdrži lastništvo nad izdelki tudi po dostavi kupcu do popolnega plačila dobavljenega blaga. Izdelki pred.

6.7 Vse carinske pristojbine, dajatve in stroške dostave krije kupec. in jih nosi kot del naročila ali kot del je predpisana dostava.

 

7. odstop od pogodbe (to Pravica do odstopa od pogodbe velja le za potrošnike!)

7.1 Če je stranka potrošnik (kot je opredeljen v avstrijskem zakonu o varstvu potrošnikov), mora za naročila, ki spadajo na področje uporabe FAGG, in šele nato, če ne gre za izdelek, ustvarjen po individualnih željah kupca. ali hitro pokvarljivo blago, pravico do odstopa od pogodbe v roku štirinajst dni brez navedbe razlogov. iz pogodbe, sklenjene s Hotelom Sacher prek spletne trgovine. odstop.

7.2 Odpovedni rok je štirinajst Dnevi in začne

·         v primeru Kupoprodajna pogodba z dnem, ko stranka ali oseba, ki jo je stranka imenovala navedena tretja oseba (ki se ne sme razumeti kot prevoznik) naročeni izdelek v posesti se;

·         če kupec kupi več izdelkov kot del Enotni red je naročil, . dobavljeno ločeno postanejo z dan, ko stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka (med katerimi je se ne sme razumeti kot nosilec). zadnji Izdelek prevzame posest;

·         ob dostavi blaga v več delnih pošiljk z dnem, ko stranka ali oseba, ki jo je imenoval tretja oseba, ki jo določi stranka (to ne vključuje prevoznika). zadnja delna pošiljka ali zadnji kos na spletnem mestu prevzame posest;

7.3 Stranka lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z nedvoumnim Izjava, s katero Hotel Sacher obvešča o odločitvi, da odstopa od pogodbe O odločitvi o odstopu se obvesti svet direktorjev.

To je mogoče storiti:

-         na delovno mesto: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

V ta namen lahko stranka uporabi Dostava priložen ali TU možnost priklica in pripravljena za tisk. Obrazec za preklic hotela Sacher uporaba.

7.4 Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pošlje Razlaga: o izvajanju Pravica do umika pred Iztek roka (glej točko 7.2.) pošlje.

7.5 Če kupec odstopi od pogodbe, mu Hotel Sacher plača že opravljena plačila nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh. od datuma prejema obvestila o umiku.

To vračilo vključuje znesek, ki ga je stranka plačala za izdelek. Bruto cena, ki vključuje stroške dostave za prevoz izdelka do stranke. Vsi dodatni stroški, ki nastanejo zaradi dejstva, da je stranka vrsto dostave, ki ni najcenejša, ki jo ponuja Hotel Sacher. je izbral standardno dostavo (npr. hitro dostavo), niso povrnjeno.

Hotel Sacher lahko zavrne vračilo, dokler Hotel Sacher ponovno prejme izdelek nazaj ali dokler stranka dokazilo, da je izdelek vrnil (odvisno od tega, kateri je prejšnji čas).

7.6 Če kupec odstopi od pogodbe, je dolžan vrniti prejeti izdelek nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh po dostavi. izjave o odstopu od pogodbe, ki jo je treba vrniti hotelu Sacher (razen če Hotel Sacher je stranki pisno ponudil, da blago dostavi sam. za zbiranje). Ta rok za vračilo je izpolnjen, če je izdelek vrnjen v je poslana do roka.

7.7. takojšnji stroški vrnitev izdelka so iz Stranke za nošenje.

7.8 Stranka mora hotelu Sacher posredovati Nadomestilo za morebitno Izguba vrednosti če to temelji na eno za testiranje naravo, značilnosti in delovanje izdelka. potrebno ravnanje. To še posebej velja za ta primer, če so pijače (v kakršni koli embalaži, npr. pločevinkah, steklenicah, lahko odprete šest zavojčkov itd.).

 

8. izjeme od pravice do odstopa od pogodbe

8.1 Postopek, opisan v točki 7. Pravica do umika med drugim obstaja tudi za stranke, ki so potrošniki, in ne za:

·         Blago, ki se proda po Izdelano po specifikacijah stranke ali se jasno sklicujte na osebne potrebe,

·         Blago, ki hitro pokvari lahko ali katere Datum izteka veljavnosti hitro presegla bi,

·         Časopisi, Revije ali revije, razen naročniških pogodb na dostavo takšnih publikacij,

·         Zvok- ali Videoposnetki ali Računalniška programska oprema (kot so CD, DVD, CD-ROM), ki so dobavljeni v zapečatenem paketu in je pečat je stranka odstranila.

Če pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja, Hotel Sacher izrecno obvestiti stranke o neobstoju pred sklenitvijo pogodbe.

 

9. garancija

9.1 Ilustracije izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini, imajo zgolj simboličnega značaja in zaradi razlik v Predstavitev brskalnikov, zlasti barvnih odstopanj, ni mogoče izključiti.

9.2 Hotel Sacher ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z Pravilnost meritev, ki jih opravi stranka.

9.3 Hotel Sacher zagotavlja naslednje storitve v skladu z zakonskimi zahtevami Zagotovite, da so izdelki v Čas ob predaji ni bilo napak za to je odgovoren hotel Sacher, da imajo izdelki predpisane ali običajno predvidene lastnosti. ustrezajo opisu in so v skladu z naravo dejavnosti ali se lahko uporablja v skladu s sklenjenim dogovorom.

9.4 Garancijski zahtevki za blago, ki ga je mogoče kupiti v spletni trgovini Izdelki zastarajo dve leti po Dostava.

Če se napaka pokaže v šestih mesecih po dobavi, je domneva, da je bila napaka prisotna že ob dobavi. Po izteku šest mesecev, mora stranka dokazati, da je napaka obstajala že na Ob predaji je nepremičnina vsaj v osnovi obstajala.

9.5 V primeru napake lahko kupec najprej načeloma med Izboljšava ali dodatek manjkajočih in Izmenjava . stvar. Hotel Sacher bo to storil v razumnem roku in s čim manjšimi nevšečnostmi za stranko. Ko izboljšava ali zamenjava ni mogoča ali za hotel Sacher, v primerjavi z drugimi sredstvi, z nesorazmerno velikim naporom (odvisno od vrednosti brezhibnega predmeta, resnosti napake, velikosti okvare in napako in stroške, povezane z drugim pravnim sredstvom za stranko. neprijetnosti), ima stranka pravico do znižanja cene ali odpovedi. (tj. odstop od pogodbe). Vendar pravica do odstopa od pogodbe obstaja le, če je ne gre za manjšo napako.

9.6 Če je stranka podjetnik v smislu avstrijskega gospodarskega zakonika (UGB), je odgovorna za 377 UGB Napake na izdelkih, ki bi jih odkril pri običajnem poslovanju po dostavo s pregledom ali bi jo moral opraviti, v razumnem roku. V nasprotnem primeru bodo posledice §§ 377 ff UGB.

 

10 Odškodninska odgovornost

Hotel Sacher je odgovoren za škodo v zvezi z Izpolnitev pogodbe le, če hotel Sacher ali osebe, ki jih je mogoče pripisati hotelu Sacher osebe (npr. pomočniki) pri tem ravnajo namerno ali iz hude malomarnosti. Na spletni strani . Izključitev odgovornosti v primeru lahke malomarnosti ne velja za telesne poškodbe (tj. Hotel Sacher je odgovoren tudi v primeru manjših poškodb). malomarnost).

 

11. izjava o uporabi podatkov - Politika zasebnosti

11.1 Za korespondenco s stranko ali za nemoteno Izpolnjevanje in izvajanje pogodbe (tj. za registracijo, obdelavo Naročila, dobava izdelkov in obdelava plačil, preverjanje zahtevkov, ki se uveljavljajo proti hotelu Sacher po izpolnitvi pogodbe. itd.), Hotel Sacher potrebuje nekatere osebne podatke. Hotelu je pomembno varovanje teh podatkov in osebnih pravic strank. Sacher zelo pomembno. Zato se hotel Sacher drži najsodobnejših varnostne standarde za zagotavljanje zaščite podatkov in njihove uporabe (tj. obdelati ali posredovati) podatke izključno v okviru pravne zahteve. Uporabljeni podatki bodo obravnavani strogo zaupno. obdelano. Z oddajo naročila se stranka strinja s politiko zasebnosti. hotela Sacher (na voljo na https://shop.sacher.com/privacy privolitev v Znanje.

11.2 Med postopkom registracije, ki je potreben za naročilo (glej o tej točki 2.) se dodajo Naslov, je Pozdrav (tj. spol), Ime, je Naslov (npr. naslov za dostavo ali račun). Datum rojstva in E-poštni naslov ki ga zahteva Hotel Sacher shranjene. Poleg tega lahko stranka prostovoljno vnese tudi svoje Telefonska številka ki bo nato je prav tako shranjen.

Poleg tega je bilo med postopkom odreditve Informacije o naročenih izdelkih in . Podatki o plačilu (npr. podatke o kreditnih karticah, podatke o bančnih računih ali drugi podatki o plačilu).

11.3 Hotel Sacher uporabljen te osebne podatke za naslednje Nameni

·         Preverjanje predpogojev za registracijo ali Naročanje v spletni trgovini (zlasti izpolnjevanje starostnih zahtev);

·         Korespondenca s stranko v zvezi z naročilo in obdelavo pogodbe. V ta namen se podatki o naslovu stranke posredujejo tudi izbranim logističnim partnerjem;

·         Pošiljanje elektronskega informativnega gradiva o ponudbi izdelkov (kot so ponudbe in novice) in dogodkih. ali podprte dogodke, tekmovanja in vabila ali naše dostavo na dom itd. po e-pošti, SMS ali telefaksu, pa tudi osebno ali telefonski stik (vendar le, če se stranka strinja s temi oglaševalskimi ukrepi). se je strinjal);

·         notranja razvrstitev v kategorije (npr. ženska/moški) in starostne skupine) za zagotavljanje prilagojenih informacij (po pošti ali elektronsko) ali za prilagojena (promocijska) darila. (vendar le, če se stranka strinja s pošiljanjem elektronskih informacijsko gradivo se je strinjalo). V ta namen se pozdrav (tj. spol) in datum rojstva;

·         Uporaba podatkov iz vseh nakupov, da jih anonimizirate (tj. odstranite vse sklicevanja na osebe) in anonimiziran zapis za obdobje dveh let za nadaljnji razvoj in optimizacija naših ponudb in izdelkov ter za za namene lastnih tržnih raziskav;

11.4 Ta uporaba osebnih podatkov je lahko, če zakonsko dovoljeno, kadar koli preklicana se izvede. Preklic se lahko izvede na naslednji način:

-         na delovno mesto: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

(12) Pogodbeni jezik, veljavno pravo, Kraj pristojnosti

12.1 Pogodbeni jezik, jezik naročanja in poslovni jezik je izključno Nemščina. Ali mora Hotel Sacher komunicirati s stranko v drugem jeziku, to je storjeno izključno zaradi prilagajanja in v informativne namene; Vendar je pravno zavezujoče le nemško besedilo. zlasti če prevod v drug jezik povzroči besedilo lahko dopušča druge možne razlage.

12.2 Pravni posel, sklenjen prek spletne trgovine med Za Hotel Sacher in stranko velja izključno avstrijsko pravo v skladu z Velja izključitev Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizijskih pravil.

12.3 Če je stranka podjetnik v smislu avstrijskega gospodarskega zakonika (UGB), velja naslednje gas Hotel Sacher izključno stvarno pristojno sodišče za 1010 Dunaj odgovorni. Vendar ima Hotel Sacher še vedno pravico, da stranki zaračuna (tj. podjetnik v smislu avstrijskega gospodarskega zakonika) na svojem splošnem sedežu ali na drugem Volilna pristojnost za vložitev tožbe

 

Stojalo: julij 2021