Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ

1.1 Η αρχική Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Βιέννη, FN 319070 x, (συντομογραφία "Hotel Sacher") λειτουργεί υπό την επωνυμία Τομέας https://shop.sacher.com ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (συντομογραφία "ηλεκτρονικό κατάστημα"), για το οποίο τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις (ΓΟΣ) εφαρμόζεται.

1.2 Για την υποβολή παραγγελιών (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σημείο 3) και για όλες οι νομικές συναλλαγές που συνάπτονται σε σχέση με το διαδικτυακό κατάστημα ισχύουν αποκλειστικά τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις (εν συντομία "ΓΟΣ"). Με την αποστολή του Παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι παρόντες ΓΟΣ είναι γίνονται μέρος της σύμβασης της αντίστοιχης δικαιοπραξίας.

1.3 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν τίθενται σε ισχύ ακόμη και με επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. μόνιμο περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του Hotel Sacher, ιδίως Το Hotel Sacher μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή.

1.4 Το ξενοδοχείο αντιτίθεται σε τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις των πελατών. Sacher με το παρόν ρητά. Ισχύουν μόνο οι παρεκκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις των πελατών, εάν το Hotel Sacher συμφωνεί εγγράφως με την εγκυρότητά τους.

 

2. απαιτήσεις για τον πελάτη

2.1 Οι παραγγελίες είναι δυνατές μόνο μετά από Προηγούμενο Εγγραφή (δηλ. αποκάλυψη των απαιτούμενων δεδομένων) είναι δυνατή και αποκλειστικά Προορίζεται για άτομα που έχουν 18. Έτος ζωής έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

2.2 Το Hotel Sacher φροντίζει - ειδικά στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών - ότι η ποτά - υπάρχουν τεχνικές προφυλάξεις για την αποτροπή παραγγελιών από νεαρά άτομα. αποκλείεται. Για τεχνικούς λόγους, ωστόσο, το Hotel Sacher δεν μπορεί να αποκλείουν τη δυνατότητα εγγραφής ή παραγγελίας από νεότερα άτομα. θα μπορούσε να υποβάλει. Με την εγγραφή ή την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο πελάτης επιβεβαιώνει, να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ελάχιστο όριο ηλικίας και ότι η εγγραφή ή η τα δεδομένα της παραγγελίας είναι σωστά και πλήρη.

 

3. σύναψη σύμβασης

3.1 Το Παρουσίαση της Προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι όχι δεσμευτική προσφορά του Hotel Sacher. Αντιθέτως, αντιπροσωπεύουν ένα μη δεσμευτική γκάμα προϊόντων (δηλ. τα αγαθά που κατ' αρχήν αποκλείονται από το Hotel Sacher διανέμονται). Ειδικότερα, λόγω της φύσης του Ηλεκτρονικά καταστήματα Περιορισμός το προσφέρονται, συνήθως περιορίζονται σε έναν ορισμένο αριθμό. Ωστόσο, το Hotel Sacher διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διορθώσεις στο αποθέματα ρητά και δεν μπορεί να αποκλείσει ότι σε συγκεκριμένα για τεχνικούς λόγους, οι αναφερόμενες διαθεσιμότητες δεν είναι σωστές. εμφανίζονται.

3.2 Μέσω της παραγγελίας του πελάτη (π.χ. επιβεβαίωση με κλικ στο του κουμπιού παραγγελίας με το Επιγραφή "Πληρωτέα παραγγελία" riΟ πελάτης ρωτάει a δεσμευτική προσφορά σχετικά με το επιλέγεται από τον ίδιο και στη συνέχεια αναγράφεται στο έντυπο παραγγελίας. προϊόντα στο Hotel Sacher.

3.3 Το Hotel Sacher υποχρεούται εκ του νόμου να παρέχει στον πελάτη τα εξής την παραλαβή της παρούσας συμβατικής δήλωσης (δηλ. της παραγγελίας) ηλεκτρονικά χωρίς καθυστέρηση. για επιβεβαίωση. Αυτό γίνεται μέσω ενός αυτοματοποιημένου E-mail επιβεβαίωσης για την παραλαβή της παραγγελίας. Αυτό το E-mail επιβεβαίωσης είναι Καμία δήλωση αποδοχής.

3.4 Το Hotel Sacher δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη. να δεχτεί. Εάν το Hotel Sacher απορρίψει την προσφορά του πελάτη, η Το Hotel Sacher ενημερώνει τον πελάτη σχετικά χωρίς περιττή καθυστέρηση.

3.5 Το Hotel Sacher μπορεί να αλλάξει την προσφορά είτε με χωριστή αποδοχή (π.χ. ανά e-mail) ή με την πραγματική παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Στο τελευταίο περίπτωση, το Hotel Sacher θα ενημερώσει τον πελάτη (π.χ. μέσω e-mail) σχετικά με το στην αποστολή της παραγγελίας.

 

4. τιμές

4.1 Η παραγγελία υπόκειται αποκλειστικά στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.2 Οι τιμές είναι ακαθάριστες τιμές (δηλ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). και όλους τους άλλους φόρους και επιβαρύνσεις). Τυχόν έξοδα παράδοσης περιλαμβάνονται στο δεν περιλαμβάνονται στις αναγραφόμενες τιμές (βλέπε σημείο 6).

4.3 Παρά τη φροντίδα που καταβάλλει το Hotel Sacher, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως να αποκλειστεί ότι οι εσφαλμένες τιμές (π.χ. λόγω σφάλματα εισαγωγής) εμφανίζονται για μεμονωμένα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν η ο πελάτης έχει ήδη κάνει μια παραγγελία, το Hotel Sacher θα τον ενημερώσει για την πραγματική τιμή και ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να κάνει την προσφορά του στην να επιβεβαιώσει την πραγματική τιμή ή να δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για την η παραγγελία έχει περισσότερα.

 

5. πληρωμή

5.1 Η συνολική τιμή (δηλαδή η τιμή αγοράς συν τυχόν έξοδα παράδοσης) καθίσταται απαιτητή κατά τη σύναψη της σύμβασης (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σημείο 3) και μπορεί να Πελάτες ανά Πιστωτική κάρτα, άμεση τραπεζική μεταφορά, Amazon Pay, Paypal και Paypal Express να πληρωθεί.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους όρους πληρωμής και Τυχόν έξοδα που προκύπτουν για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να βρεθούν στο σημείο https://shop.sacher.com/payment-methods-2 και παρουσιάζονται επίσης λεπτομερώς στον πελάτη πριν από την παραγγελία. καθορίζονται.

5.2 Σε περίπτωση μη πληρωμής από τον πελάτη, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους υπερημερίας ύψους 6 % ετησίως.

5.3 Οι πληρωμές εφαρμόζονται πρώτα στις τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, στη συνέχεια στις τους τόκους και τελικά το κεφάλαιο.

5.4 Μέχρι την πλήρη εξόφληση, τα παραδοθέντα εμπορεύματα παραμένουν στο Ακίνητα του Hotel Sacher (επιφύλαξη τίτλου).

5.5 Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο πελάτης συμφωνεί ότι το Hotel Sacher μπορεί να εκδίδει τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και τα αποστέλλει στον πελάτη (το λεγόμενο "ηλεκτρονικό τιμολόγιο" κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 2 UStG). Ο πελάτης παραιτείται από την αποστολή του τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου (δηλ. τιμολόγιο σε χαρτί) και συμφωνεί με την παράδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς.

 

6. έξοδα παράδοσης και αποστολής

6.1 Το Hotel Sacher θα προσπαθήσει να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τις σύμβαση (βλέπε σημείο 3 για περισσότερες λεπτομέρειες) χωρίς περιττή καθυστέρηση. Ωστόσο, ανάλογα με το προϊόν που παραγγέλνεται, η παράδοση μπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικό διάστημα. πάρτε. Παρέχεται Καμία άλλη συμφωνία με τον πελάτη ή το Hotel Sacher πριν από τη σύναψη της σύμβασης. δεν ανακοινώνει άλλη περίοδο παράδοσης, Το Hotel Sacher θα παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν το αργότερο 30 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης παραδώσει στον πελάτη.

6.2. Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης στην παραγγελία. καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει Αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του (ιδίως διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χωρίς καθυστέρηση θα ανακοινωθείεφόσον μια δικαιοπραξία που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εκπληρωθεί και από τα δύο μέρη. Μέχρι το Σε αυτό το χρονικό σημείο, το Hotel Sacher μπορεί να προβεί σε νομικά σχετικές Δηλώσεις με νομική ισχύ στη διεύθυνση που είχε αρχικά δηλώσει ο πελάτης Στοιχεία επικοινωνίας.

6.3 Η παράδοση γίνεται ανάλογα με τη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη. από διάφορους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίοι έχουν συμβληθεί για την εκπλήρωση των Η υπηρεσία παράδοσης εκτός από τη διεύθυνση παράδοσης περιλαμβάνει επίσης τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη. Οι αντίστοιχοι όροι παράδοσης και το κόστος που προέκυψε μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://shop.sacher.comπληροφορίες αποστολής-2 να ανακτηθούν και εξηγούνται επίσης λεπτομερώς στον πελάτη πριν από την παραγγελία.

6.4 Το Hotel Sacher δικαιούται, ακόμη και στην περίπτωση παραγγελιών για διάφορα προϊόντα ή στην περίπτωση ενός προϊόντος που αποτελείται από διάφορα μέρη να πραγματοποιεί μερικές παραδόσεις.

6.5 Εάν η παράδοση στον πελάτη δεν είναι δυνατή επειδή ο πελάτης είναι δεν μπορεί να βρεθεί στην καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης ή επειδή η διεύθυνση παράδοσης δεν έχει δηλωθεί σωστά, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Hotel Sacher για το σκοπό αυτό. τα έξοδα που προκύπτουν για την αποστολή επιστροφής.

6.6 Το Hotel Sacher διατηρεί επίσης την κυριότητα των προϊόντων. μετά την παράδοση στον πελάτη μέχρι την πλήρη εξόφληση του παραδοθέντος Προϊόντα πριν.

6.7 Όλα τα τελωνειακά τέλη, οι δασμοί και τα έξοδα παράδοσης βαρύνουν τον πελάτη. και βαρύνουν τον τελευταίο είτε ως μέρος της παραγγελίας είτε ως μέρος της της παράδοσης.

 

7. υπαναχώρηση από τη σύμβαση (αυτό Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για τους καταναλωτές!)

7.1 Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής (όπως ορίζεται στον αυστριακό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών), ο πελάτης υποχρεούται για παραγγελίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του FAGG και μόνο τότε, αν δεν πρόκειται για προϊόν που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες του πελάτη. ή φθαρτά αγαθά, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός προθεσμίας δεκατέσσερις ημέρες χωρίς αιτιολόγηση από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με το Hotel Sacher μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. παραιτηθεί.

7.2 Η περίοδος υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις Ημέρες και αρχίζει

·         σε περίπτωση Σύμβαση αγοράς με την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα πρόσωπο που έχει ορίσει ο πελάτης κατονομαζόμενο τρίτο μέρος (που δεν πρέπει να νοείται ως ο μεταφορέας) το παραγγελθέν προϊόν στην κατοχή παίρνει,

·         εάν ο πελάτης αγοράζει διάφορα προϊόντα στο πλαίσιο μιας Ομοιόμορφη παραγγελία διέταξε, το παρέχονται χωριστά γίνει, με την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή τρίτος που έχει υποδείξει ο πελάτης (μεταξύ των οποίων είναι δεν πρέπει να νοείται ως ο φορέας) το last Προϊόν παίρνει την κατοχή,

·         κατά την παράδοση των εμπορευμάτων σε αρκετές μερικές αποστολές με την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή ένα πρόσωπο που ορίζεται από τον τρίτο μέρος που ορίζεται από τον πελάτη (αυτό δεν περιλαμβάνει τον μεταφορέα). τελευταία μερική αποστολή ή το τελευταίο κομμάτι στο παίρνει την κατοχή,

7.3 Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσω μιας σαφούς Δήλωση με την οποία το Hotel Sacher ενημερώνει για την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για την απόφαση παραίτησης.

Αυτό μπορεί να γίνει:

-         ανά θέση: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Παράδοση συνημμένο ή ΕΔΩ ανακτήσιμο και προετοιμάζεται για εκτύπωση Έντυπο ακύρωσης του Hotel Sacher χρήση.

7.4 Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί ο πελάτης να αποστείλει το Επεξήγηση σχετικά με την άσκηση της Δικαίωμα υπαναχώρησης πριν Λήξη της προθεσμίας (βλέπε σημείο 7.2.) στέλνει.

7.5 Εάν ο Πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, το Hotel Sacher θα του καταβάλει το τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών. από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης ανάκλησης.

Η επιστροφή αυτή περιλαμβάνει το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν. Ακαθάριστη τιμή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης για τη μεταφορά του προϊόντος στο πελάτες. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το γεγονός ότι ο πελάτης ένα είδος παράδοσης διαφορετικό από το φθηνότερο που προσφέρει το Hotel Sacher. έχει επιλέξει την κανονική παράδοση (π.χ. παράδοση εξπρές), δεν θα επιστρέφεται.

Το Hotel Sacher μπορεί να αρνηθεί να προβεί σε αποπληρωμή έως ότου Hotel Sacher έχει λάβει το προϊόν πίσω ή μέχρι ο πελάτης να έχει απόδειξη ότι επέστρεψε το προϊόν (ανάλογα με το ποιο είναι ο προηγούμενος χρόνος).

7.6 Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, υποχρεούται να επιστρέψει το παραλάβει το προϊόν χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο όμως εντός 14 ημερών από την παράδοση. της δήλωσης υπαναχώρησης, η οποία πρέπει να επιστραφεί στο Hotel Sacher (εκτός εάν Το Hotel Sacher έχει προσφερθεί εγγράφως στον πελάτη να παραδώσει ο ίδιος τα αγαθά. να συλλέξει). Αυτή η περίοδος επιστροφής συμπληρώνεται εάν το προϊόν επιστραφεί εντός αποστέλλεται εντός της προθεσμίας.

7.7. άμεσο κόστος η επιστροφή του προϊόντος προέρχονται από το Πελάτες να φορέσει.

7.8 Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στο Hotel Sacher Αποζημίωση για μια πιθανή Απώλεια αξίας αν αυτό βασίζεται σε ένα για να δοκιμάσει το τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος. απαραίτητος χειρισμός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, εάν τα ποτά (σε οποιοδήποτε είδος συσκευασίας, π.χ. κουτιά, μπουκάλια, six-pack κ.λπ.) μπορούν να ανοιχτούν.

 

8. εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

8.1 Η διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 7. Δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει επίσης, μεταξύ άλλων, για τους πελάτες που είναι καταναλωτές και όχι για:

·         Εμπορεύματα που πωλούνται μετά Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή να αναφέρεται σαφώς στο προσωπικές ανάγκες,

·         Αγαθά που γρήγορο spoil μπορεί ή του οποίου Ημερομηνία λήξης ξεπέρασε γρήγορα θα,

·         Εφημερίδες, Περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής σε την παράδοση των εν λόγω δημοσιεύσεων,

·         Ήχος- ή Βιντεοσκοπήσεις ή Λογισμικό υπολογιστών (όπως CD, DVD, CD-ROM) που παρέχονται σε σφραγισμένες συσκευασίες και η σφραγίδα είναι έχει αφαιρεθεί από τον πελάτη.

Εφόσον δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης, το Hotel Sacher θα Ενημερώστε ρητά τους πελάτες για τη μη ύπαρξη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

 

9. εγγύηση

9.1 Οι απεικονίσεις των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και, λόγω των διαφορών στην Δεν μπορούν να αποκλειστούν οι αναπαραστάσεις του προγράμματος περιήγησης, ιδίως οι χρωματικές αποκλίσεις.

9.2 Το Hotel Sacher δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την Ορθότητα των μετρήσεων που δίνει ο πελάτης.

9.3 Το Hotel Sacher παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις Εγγύηση ότι τα προϊόντα στο Χρόνος δεν υπάρχουν ελαττώματα κατά τη στιγμή της παράδοσης δηλ. το Hotel Sacher είναι υπεύθυνο γι' αυτό, ότι τα προϊόντα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται ή που συνήθως θεωρούνται. διαθέτουν, ανταποκρίνονται στην περιγραφή και ανταποκρίνονται στη φύση της επιχείρησης ή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συναφθεί.

9.4 Αξιώσεις εγγύησης για τα αγαθά που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Προϊόντα παραγράφονται δύο έτη μετά την Παράδοση.

Εάν το ελάττωμα αποκαλυφθεί εντός έξι μηνών από την παράδοση, ο προϋποθέτει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παράδοση. Μετά τη λήξη της έξι μηνών, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη στο Το ακίνητο ήταν τουλάχιστον κατά βάση υπαρκτό κατά τη στιγμή της παράδοσης.

9.5 Σε περίπτωση ελαττώματος, ο πελάτης μπορεί κατ' αρχήν να μεταξύ Βελτίωση ή προσθήκη των αγνοουμένων και των Ανταλλαγή το πράγμα. Το Hotel Sacher θα το πράξει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τον πελάτη. Όταν η βελτίωση ή αντικατάσταση είναι αδύνατη ή για το Hotel Sacher, σε σύγκριση με την άλλη θεραπεία, με δυσανάλογα υψηλή προσπάθεια (ανάλογα με την αξία του αντικειμένου χωρίς ελάττωμα, τη σοβαρότητα του ελαττώματος, την ελάττωμα και το κόστος που σχετίζεται με την άλλη λύση για τον πελάτη. ταλαιπωρία), ο πελάτης έχει το δικαίωμα μείωσης της τιμής ή ακύρωσης. (π.χ. ακύρωση της σύμβασης). Ωστόσο, το δικαίωμα υπαναχώρησης υφίσταται μόνο στο βαθμό που είναι δεν είναι ένα μικρό ελάττωμα.

9.6 Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα (UGB), ευθύνεται για τις 377 UGB Ελαττώματα των προϊόντων τα οποία θα είχε ανακαλύψει κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης μετά την παράδοση με εξέταση ή θα έπρεπε να το έχει κάνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Διαφορετικά, οι συνέπειες της §§ 377 και επόμενα UGB.

 

10 Ευθύνη για ζημίες

Το Hotel Sacher ευθύνεται για ζημιές σε σχέση με την Εκτέλεση της σύμβασης μόνο εάν το Hotel Sacher ή πρόσωπα που αποδίδονται στο Hotel Sacher πρόσωπα (π.χ. βοηθοί) ενεργούν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια κατά τον τρόπο αυτό. Αυτό το Ο αποκλεισμός της ευθύνης σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας δεν ισχύει για σωματικές βλάβες (δηλαδή το Hotel Sacher ευθύνεται και γι' αυτές σε περίπτωση μικρής σωματικής βλάβης). αμέλεια).

 

11. Δήλωση σχετικά με τη χρήση των δεδομένων - Πολιτική απορρήτου

11.1 Για την αλληλογραφία με τον πελάτη ή για την ομαλή Εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης (δηλ. για την εγγραφή, την επεξεργασία των Παραγγελίες, παράδοση προϊόντων και επεξεργασία πληρωμών, έλεγχος των απαιτήσεων που προβάλλονται κατά του Hotel Sacher μετά την εκπλήρωση της σύμβασης. κ.λπ.), το Hotel Sacher απαιτεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Η προστασία αυτών των δεδομένων και των προσωπικών δικαιωμάτων των πελατών είναι σημαντική για το ξενοδοχείο. Sacher πολύ σημαντικό. Ως εκ τούτου, το Hotel Sacher ακολουθεί τις πιο σύγχρονες πρότυπα ασφαλείας για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και των χρησιμοποιούμενων (δηλ. να επεξεργάζεται ή να διαβιβάζει) τα δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομικές απαιτήσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά αντιμετωπίζονται. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο πελάτης αποδέχεται την πολιτική απορρήτου. του Hotel Sacher (διαθέσιμο στη διεύθυνση https://shop.sacher.com/privacy συμφωνώντας με το Γνώση.

11.2 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής που απαιτείται για την παραγγελία (βλ. σε αυτό το σημείο 2.) προστίθενται στο Τίτλος, το Χαιρετισμός (δηλ. το φύλο), το Όνομα, το Διεύθυνση (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή χρέωσης), το Ημερομηνία γέννησης και το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητήθηκε από το Hotel Sacher αποθηκευμένο. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να εισάγει οικειοθελώς το Αριθμός τηλεφώνου η οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύεται επίσης.

Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, εξάλλου Πληροφορίες σχετικά με τα παραγγελθέντα προϊόντα και Πληροφορίες πληρωμής (π.χ. πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή άλλα δεδομένα πληρωμής) αποθηκεύονται.

11.3 Το ξενοδοχείο Sacher χρησιμοποιημένο αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τα ακόλουθα Σκοποί

·         Έλεγχος της προϋπόθεσης για εγγραφή ή Παραγγελία στο διαδικτυακό κατάστημα (ιδίως η τήρηση της ηλικιακής απαίτησης),

·         Αλληλογραφία με τον πελάτη σε σχέση με την παραγγελία και τη διεκπεραίωση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα διεύθυνσης του πελάτες διαβιβάζονται επίσης σε επιλεγμένους συνεργάτες logistics,

·         Αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη γκάμα προϊόντων (όπως προσφορές και νέα) και εκδηλώσεις ή υποστηριζόμενες εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και προσκλήσεις ή τις παράδοση κατ' οίκον, κ.λπ. μέσω e-mail, SMS ή φαξ, καθώς και προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία (όλα αυτά, ωστόσο, μόνο εάν ο πελάτης συμφωνεί με αυτά τα διαφημιστικά μέτρα). έχει συμφωνήσει),

·         Εσωτερική ταξινόμηση σε κατηγορίες (π.χ. γυναίκα/άντρας) και ηλικιακές ομάδες) προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες (μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά) ή για εξατομικευμένα (διαφημιστικά) δώρα. (όλα αυτά, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που ο πελάτης συναινεί στην αποστολή ηλεκτρονικών πληροφοριακό υλικό έχει συμφωνήσει). Για το σκοπό αυτό, ο χαιρετισμός (δηλ. το φύλο) και η ημερομηνία γέννησης υποβάλλονται σε επεξεργασία,

·         Χρήση δεδομένων από οποιεσδήποτε αγορές, να τις ανωνυμοποιήσει (δηλαδή να αφαιρέσει κάθε αναφορά σε ένα πρόσωπο) και το ανωνυμοποιημένο αρχείο για περίοδο 2 ετών για το Περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προσφορών και των προϊόντων μας, καθώς και για για τους σκοπούς της δικής τους έρευνας αγοράς,

11.4 Αυτή η χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί, στο βαθμό που νομικά επιτρεπτή, ανά πάσα στιγμή ανακληθείσα να γίνει. Οι ανακλήσεις μπορούν να γίνουν ως εξής:

-         ανά θέση: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

(12) Συμβατική γλώσσα, εφαρμοστέο δίκαιο, Τόπος δικαιοδοσίας

12.1 Η γλώσσα των συμβάσεων, των παραγγελιών και των συναλλαγών είναι αποκλειστικά Γερμανικά. Πρέπει το Hotel Sacher να επικοινωνεί με τον πελάτη σε άλλη γλώσσα, αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης και ενημέρωσης, Ωστόσο, μόνο το γερμανικό κείμενο είναι νομικά δεσμευτικό. ιδίως εάν η μετάφραση σε άλλη γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα την κείμενο μπορεί να δώσει άλλες πιθανές ερμηνείες.

12.2 Η δικαιοπραξία που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μεταξύ του Το Hotel Sacher και ο πελάτης διέπονται αποκλειστικά από το αυστριακό δίκαιο σύμφωνα με Ισχύει η εξαίρεση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και οι κανόνες σύγκρουσης νόμων.

12.3 Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα (UGB), ισχύουν τα εξής gas Hotel Sacher αποκλειστικά το δικαστήριο που είναι καθ' ύλην αρμόδιο για 1010 Βιέννη υπεύθυνος. Ωστόσο, το Hotel Sacher εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη (δηλ. επιχειρηματία κατά την έννοια του αυστριακού εμπορικού κώδικα) στο γενικό τόπο δικαιοδοσίας του ή σε άλλο Εκλογική δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής

 

Στάσου: Ιούλιος 2021