Rätt till ångerrätt

INFORMATION OM RÄTTEN ATT FRÅNTRÄDA AVTALET.

 

1. Om kunden är en konsument (iSd konsumentskyddslagen), ska han vid beställningar och endast om det inte är en beställning som gjorts i enlighet med kundens individuella önskemål eller lättförstörbara varor, rätten att frånträda avtalet inom en tidsperiod på fjorton dagar utan att ange skäl från det avtal som slutits med den berörda parten. Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH ("Hotel Sacher") via dess webbshop. avgå.

2. Ångerfristen skall vara Fjorton dagar och börjar:

 • i händelse av att av en Köpekontrakt med den dag då kunden eller en tredje part som kunden har utsett (bland dessa är inte ska förstås som transportör) den beställda produkten i Innehav tar
 • När den Kunden flera produkter inom ramen för en Enhetlig ordning beordrade att levereras separat bli, den dag då kunden eller en av kunden utsedd tredje part (detta ska inte förstås som transportören) har mottagit sista produkten i besittning tar;
 • på Leverans av en vara i Flera delleveranser. med den dag då kunden eller en tredje part som kunden har utsett (bland dessa är inte ska förstås som bärare). Senaste delleverans eller senast Stycke tar över;

3. Kunden kan utöva sin ångerrätt genom ett otvetydigt uttalande som informerar Hotel Sacher om beslutet att frånträda avtalet.

4. detta kan göras:

 • per post: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Vienna
 • per e-post: Torte@sacher.com
 • per telefon: +43 (0)1 514 56 - 5608
 • per Fax: +43 (0)1 514 56 - 901199

5. Kunden får för detta ändamål och för Utskrift av den förberedda blanketten för återkallelse av Hotel Sacher.

6. Det är tillräckligt för att iaktta ångerfristen, att kunden har Förklaring om utövandet av ångerrätten innan Skickar ut tidsfristen.

7. Om kunden frånträder avtalet ska Hotel Sacher ska utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om återkallelse, återbetala redan gjorda betalningar. återbetalning.

Denna återbetalning omfattar det belopp som kunden har betalat för produkten, inklusive leveranskostnader för att transportera produkten till kunden. Eventuella ytterligare kostnader, som beror på att kunden har valt ett annat leveranssätt än det förmånligaste standardleveranssättet som erbjuds av Hotel Sacher. (t.ex. expressleverans) återbetalas inte.

Hotel Sacher kan kräva återbetalning så länge som vägras tills Hotel Sacher har fått tillbaka produkten eller tills kunden kan bevisa att han/hon har fått tillbaka produkten. produkten har returnerats (beroende på vilken tidpunkt som infaller först).

8. Om kunden frånträder avtalet är kunden är skyldig att utan dröjsmål återlämna den mottagna produkten till hotellet, dock senast inom 14 dagar efter det att ångerrätten har lämnats in. Sacher (om inte Hotel Sacher skriftligen har erbjudit kunden att själv hämta varorna). Denna Returfristen är uppfylld om produkten skickas inom tidsfristen.

9. Direkta kostnader för returförsändelsen. av produkten är från den Kunder att bära.

10. Kunden ska förse Hotel Sacher med en Ersättning för en eventuell Värdeförlust Om detta baseras på en inspektion av tillståndet, ska produktens egenskaper och funktionssätt är inte nödvändigt. Detta gäller särskilt om drycker (oavsett förpackningstyp, t.ex. burkar, flaskor, sexpack etc.) öppnas.

 

Undantag från ångerrätten

 

Den i beskrivna Rätt till ångerrätt finns bland annat även med kunder som är konsumenter, inte för:

 • Varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till de personliga behoven,
 • Varor som snabbt kan bli dåliga eller vars utgångsdatum är skulle snabbt överskridas,
 • Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag av följande Abonnemangsavtal för leverans av sådana publikationer,
 • Ljud- eller videoinspelningar eller dataprogram (t.ex. CD, DVD, CD-ROM) som levereras i förseglade förpackningar och som kunden har tagit bort förseglingen.

I den mån ångerrätten inte existerar, ska den Hotel Sacher ska uttryckligen informera kunden om att det inte finns något avtal innan avtalet ingås.