Herroepingsrecht

INFORMATIE OVER HET RECHT OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN

 

1. indien de klant een consument is (iSd Wet op de Consumentenbescherming), moet hij, in geval van bestellingen en alleen indien het geen bestelling is die overeenkomstig de individuele wensen van de klant is gedaan of bederfelijke waren, het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgaaf van redenen uit het contract met de Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH ("Hotel Sacher") via haar webwinkel. ontslag nemen.

2. de herroepingstermijn bedraagt Veertien dagen. en begint:

 • in het geval dat van een Koopovereenkomst met de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde (waaronder is niet op te vatten als de vervoerder) het bestelde product in Bezit neemt
 • Wanneer de Klant verschillende producten binnen de werkingssfeer van een Uniforme bestelling beval de afzonderlijk geleverd worden, op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde (waaronder niet wordt verstaan de vervoerder) de laatste product in bezit neemt;
 • op Levering van een goed in verschillende deelzendingen met de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde (waaronder is niet op te vatten als de drager) de laatste deelzending of de laatste Stuk neemt bezit;

3. de klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin Hotel Sacher op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

4. dit kan geschieden:

 • per post: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Wenen
 • per E-Mail: Torte@sacher.com
 • per telefoon: +43 (0)1 514 56 - 5608
 • per Fax: +43 (0)1 514 56 - 901199

5. kan de klant voor dit doel en voor Voorbereid terugtrekkingsformulier afdrukken van het Hotel Sacher.

6. het volstaat de herroepingstermijn in acht te nemen, dat de klant Uitleg over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór Stuurt de deadline af.

7. indien de klant zich uit het contract terugtrekt, de Hotel Sacher zal hem de reeds gedane betalingen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping, terugbetalen. terugbetaling.

Deze terugbetaling omvat het door de cliënt betaalde bedrag voor de product, met inbegrip van de leveringskosten voor het vervoer van het product naar de klant. Eventuele extra kosten, die voortvloeit uit het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de gunstigste standaardlevering die Hotel Sacher aanbiedt. (bv. expreslevering) worden niet terugbetaald.

Hotel Sacher kan terugbetaling eisen zolang worden geweigerd totdat Hotel Sacher het product heeft teruggekregen of totdat de klant het bewijs levert dat hij/zij product is geretourneerd (afhankelijk van welke datum eerder valt).

8. indien de klant zich uit de overeenkomst terugtrekt, is de klant verplicht het ontvangen product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na indiening van de herroepingsverklaring, aan het hotel te retourneren. Sacher (tenzij Hotel Sacher de Klant schriftelijk heeft aangeboden de goederen zelf af te halen). Deze De terugzendingstermijn is nageleefd als het product binnen de termijn wordt verzonden.

9. de directe kosten van de retourzending van het product zijn van de Klanten om te dragen.

10. de klant zal Hotel Sacher een Vergoeding voor een mogelijke Waardeverlies als dit gebaseerd is op een inspectie van de toestand, de eigenschappen en de werking van het product is niet noodzakelijk. Dit is met name het geval indien dranken (in welke verpakking dan ook, bv. blikjes, flesjes, sixpack, enz.) worden geopend.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

De in beschreven Herroepingsrecht bestaat onder andere, ook met klanten die consumenten zijn, niet voor:

 • Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden,
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Geluids- of video-opnamen of computersoftware (zoals CD, DVD, CD-ROM) die in verzegelde verpakkingen worden geleverd en waarvan het zegel door de klant is verwijderd.

Voorzover het herroepingsrecht niet bestaat, is de Hotel Sacher zal de klant vóór de sluiting van het contract uitdrukkelijk op de hoogte brengen van het niet-bestaan.