Bendrosios sąlygos

1. Bendrųjų sąlygų taikymo sritis

1.1 Originali Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Viena, FN 319070 x, (sutrumpintai "Hotel Sacher") veikia pagal Domenas https://shop.sacher.com internetinė parduotuvė (sutrumpintai "internetinė parduotuvė"), kurioje šios bendrosios sąlygos (BTS).

1.2 Dėl užsakymų pateikimo (daugiau informacijos žr. 3 punktą) ir dėl visiems teisiniams sandoriams, sudarytiems naudojantis internetine parduotuve, taikomi tik šias bendrąsias sąlygas (toliau - BTS). Siunčiant Užsakymas internetinėje parduotuvėje, klientas aiškiai pareiškia, kad šios Bendrosios sąlygos yra tampa atitinkamo teisinio sandorio sutarties dalimi.

1.3 Šios Bendrosios sąlygos netenka galios net ir pakartotinai užsakius. nuolatinis kliento ir viešbučio "Hotel Sacher" sutarties turinys, visų pirma "Hotel Sacher" gali bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Bendrąsias sąlygas.

1.4 Viešbutis prieštarauja bet kokioms kitoms klientų sąlygoms. "Sacher" aiškiai nurodo. Taikomos tik nukrypstančios klientų sąlygos, jei viešbutis "Hotel Sacher" raštu sutinka su jų galiojimu.

 

2. reikalavimai klientui

2.1 Užsakymai galimi tik po to, kai Ankstesnis Registracija (t. y. reikalaujamų duomenų atskleidimas) galima ir tik Skirta asmenims, kurie 18. Gyvenimo metai jau baigė.

2.2 Viešbutis "Sacher" mano, kad - ypač alkoholinių gėrimų atveju - gėrimai - taikomos techninės atsargumo priemonės, kad būtų užkirstas kelias jaunesnių asmenų užsakymams. atmesti. Tačiau dėl techninių priežasčių viešbutis "Hotel Sacher" negali visiškai atmesti galimybę jaunesniems asmenims užsiregistruoti arba pateikti užsakymą. galėtų pateikti. Registruodamasis arba pateikdamas užsakymą klientas patvirtina, sulaukė minimalaus reikalaujamo amžiaus ir kad registracija ar užsakymo duomenys yra teisingi ir išsamūs.

 

3. sutarties sudarymas

3.1 Pristatymas Produktai internetinėje parduotuvėje yra . ne privalomas pasiūlymas viešbutyje "Hotel Sacher". Jie veikiau yra neprivalomas asortimentas (t. y. prekės, kurios iš esmės neįtrauktos į "Hotel Sacher" yra platinami). Visų pirma, dėl Interneto parduotuvės Apribojimas . paprastai jų siūloma tik tam tikras skaičius. Tačiau viešbutis "Hotel Sacher" pasilieka teisę ištaisyti inventorių ir negali atmesti, kad tam tikrais atvejais dėl techninių priežasčių nurodytos prieinamumo galimybės nėra teisingos. pateikiami duomenys.

3.2 Per kliento užsakymą (t. y. patvirtinimą paspaudus užsakymo mygtuką su Užrašas "Mokėtina užsakymas" riKlientas klausia a privalomas pasiūlymas apie jo pasirinktas ir vėliau nurodytas užsakymo formoje. produktai į viešbutį "Hotel Sacher".

3.3 Viešbutis "Hotel Sacher" yra teisiškai įpareigotas suteikti klientui nedelsiant elektroniniu būdu gauti šią sutartinę deklaraciją (t. y. užsakymą). patvirtinti. Tai atliekama naudojant automatizuotą Patvirtinimo el. laiškas apie užsakymo gavimą. Šis Patvirtinimo el. laiškas yra . Priėmimo deklaracijos nėra.

3.4 "Hotel Sacher" neprivalo priimti Kliento pasiūlymo. pritarti. Jei "Hotel Sacher" atmeta kliento pasiūlymą, "Hotel Sacher "Hotel Sacher" apie tai be reikalo nedelsdamas informuoja klientą.

3.5 "Hotel Sacher" gali pakeisti pasiūlymą atskiras priėmimas (pvz., per el. paštu) arba faktiškai pristatant užsakytus produktus. Pastarajame viešbutis "Hotel Sacher" informuos klientą (pvz., el. paštu) apie iki užsakymo išsiuntimo.

 

4. kainos

4.1 Užsakymui taikomos tik užsakymo metu galiojančios sąlygos. internetinėje parduotuvėje nurodytos kainos.

4.2. Kainos nurodomos bruto (t. y. su PVM). ir visi kiti mokesčiai bei priemokos). Visos pristatymo išlaidos yra įtrauktos į į nurodytas kainas neįskaičiuota (žr. 6 punktą).

4.3 Nepaisant visų viešbučio "Hotel Sacher" atsargumo priemonių, negalima visiškai galima atmesti galimybę, kad klaidingai neteisingos kainos (pvz., dėl įvesties klaidos) rodomos prie atskirų produktų internetinėje parduotuvėje. Jei klientas jau yra pateikęs užsakymą, "Hotel Sacher" jį informuos apie faktinę kainą, o klientas gali pateikti savo pasiūlymą pagal patvirtinti faktinę kainą arba pareikšti, kad jo nedomina užsakymas turi daugiau.

 

5. mokėjimas

5.1 Bendra kaina (t. y. pirkimo kaina ir pristatymo išlaidos) turi būti sumokėta sudarius sutartį (daugiau informacijos žr. 3 punktą) ir gali būti Klientai už Kredito kortele, greituoju banko pavedimu, "Amazon Pay", "Paypal" ir "Paypal Express mokama.

Daugiau informacijos apie atitinkamas mokėjimo sąlygas ir Bet kokias mokėjimo paslaugų teikėjų patirtas išlaidas galima rasti skiltyje https://shop.sacher.com/payment-methods-2 taip pat išsamiai pristatomos klientui prieš pateikiant užsakymą. išdėstyti.

5.2 Klientui vėluojant atlikti mokėjimą, klientas privalo mokėti delspinigius, kurių suma 6 Mokėtinas metinis procentinis dydis.

5.3 Mokėjimai pirmiausia atliekami visoms patirtoms išlaidoms padengti, po to palūkanų ir galiausiai kapitalo.

5.4 Kol bus atliktas visas mokėjimas, pristatytos prekės lieka Viešbučio "Hotel Sacher" nuosavybė (nuosavybės teisės išlyga).

5.5 Pateikdamas užsakymą klientas sutinka, kad "Hotel Sacher" gali išrašo sąskaitas faktūras elektroniniu formatu ir siunčia jas klientui. (vadinamoji "elektroninė sąskaita faktūra", kaip apibrėžta UStG 11 straipsnio 2 dalyje). Klientas atsisako sąskaitos faktūros siuntimo paštu (t. y. popierinę sąskaitą faktūrą) ir sutinka, kad elektroninė sąskaita faktūra būtų pristatyta per El.

 

6. pristatymo ir siuntimo išlaidos

6.1 "Hotel Sacher" stengiasi pristatyti produktus pagal sutartį (daugiau informacijos žr. 3 punkte) be reikalo nedelsdami. Tačiau, priklausomai nuo užsakyto produkto, pristatymas gali užtrukti. imtis. Pateikta Joks kitas susitarimas su klientu arba viešbučiu "Hotel Sacher" prieš sudarant sutartį. neskelbia jokio kito pristatymo laikotarpio., "Hotel Sacher" pristatys užsakytą produktą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. pristatyti klientui.

6.2 Pristatymas vykdomas užsakyme nurodytu kliento adresu. nurodytu pristatymo adresu. Klientas privalo pateikti Jo kontaktinių duomenų pakeitimas (ypač adresas ir el. pašto adresas) nedelsiant bus paskelbtakol abi šalys neįvykdė teisinio sandorio, kuris yra sutarties dalykas. Iki Šiuo metu viešbutis "Hotel Sacher" gali teisiškai Deklaracijos, teisiškai galiojančios kliento iš pradžių nurodytu adresu Kontaktinė informacija.

6.3 Pristatymas vykdomas atsižvelgiant į kliento pristatymo adresą. skirtingi laivybos paslaugų teikėjai, su kuriais sudarytos sutartys dėl Pristatymo paslauga, be pristatymo adreso, taip pat el. pašto adresas ir kliento telefono numerį. Atitinkamos pristatymo sąlygos ir patirtas išlaidas galima rasti https://shop.sacher.compristatymo informacija-2 gauti ir taip pat išsamiai paaiškinama klientui prieš pateikiant užsakymą.

6.4. "Hotel Sacher" turi teisę, net ir užsakymų dėl kelių produktų arba, jei produktas susideda iš kelių dalių. atlikti dalinius pristatymus.

6.5 Jei pristatymas klientui neįmanomas dėl to, kad klientas yra nerandamas nurodytu pristatymo adresu arba dėl to, kad neteisingai nurodytas pristatymo adresas, klientas padengia išlaidas, susijusias su nesėkmingą bandymą pristatyti ir dėl to patirtas viešbučio "Hotel Sacher" išlaidas. išlaidas, patirtas dėl siuntos grąžinimo.

6.6 Viešbutis "Hotel Sacher" taip pat išlaiko nuosavybės teisę į produktus. po pristatymo klientui iki visiško apmokėjimo už pristatytą Produktai prieš.

6.7 Visus muitinės mokesčius, muitus ir pristatymo mokesčius apmoka klientas. ir padengia pastarasis kaip užsakymo dalį arba kaip dalį yra nustatyta pristatymo tvarka.

 

7. sutarties atsisakymas (tai Teisė atsisakyti sutarties taikoma tik vartotojams!)

7.1 Jei klientas yra vartotojas (kaip apibrėžta Austrijos vartotojų apsaugos įstatyme), klientas privalo užsakymams, kurie patenka į FAGG taikymo sritį, ir tik tada, jei tai nėra produktas, sukurtas pagal individualius kliento pageidavimus. arba greitai gendančių prekių, teisę atsisakyti sutarties per tam tikrą laikotarpį. keturiolika dienų nenurodydami priežasčių. iš sutarties, sudarytos su "Hotel Sacher" per internetinę parduotuvę. atsistatydinti.

7.2 Pasitraukimo laikotarpis yra keturiolika Dienos ir prasideda

·         jei Pirkimo sutartis su diena, kurią klientas arba jo paskirtas asmuo nurodyta trečioji šalis (nelaikoma vežėju). užsakytas produktas turima užima;

·         jei klientas perka kelis produktus kaip dalį Vienoda tvarka nurodė, . tiekiamas atskirai tapti, su dieną, kai klientas arba jo nurodyta trečioji šalis (tarp jų ir neturi būti suprantamas kaip vežėjas). paskutinis Produktas perima nuosavybę;

·         pristatant prekes į kelios dalinės siuntos su diena, kurią klientas arba jo paskirtas asmuo kliento paskirta trečioji šalis (tai neapima vežėjo). paskutinė dalinė siunta arba paskutinė dalis svetainėje perima nuosavybę;

7.3. Klientas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties nedviprasmišku Deklaracija, kurioje "Hotel Sacher" praneša apie sprendimą atsisakyti sutarties Apie sprendimą atsistatydinti informuojama Direktorių valdyba.

Tai galima padaryti:

-         už vieną pranešimą: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

Šiuo tikslu klientas gali naudoti Pristatymas pridedama arba ČIA ištraukiamas ir paruošti spausdinti. Atšaukimo forma viešbučio "Hotel Sacher naudoti.

7.4 Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad klientas atsiųstų Paaiškinimas dėl naudojimosi Teisė atsisakyti sutarties prieš Termino pabaiga (žr. 7.2 punktą) siunčia.

7.5 Jei Klientas atsisako sutarties, "Hotel Sacher" jam sumoka jau atliktus mokėjimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų. nuo pranešimo apie pasitraukimą gavimo dienos.

Grąžinama suma apima kliento už gaminį sumokėtą sumą. Bendroji kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, susijusias su gaminio gabenimu į klientai. Bet kokios papildomos išlaidos, atsirandančios dėl to, kad klientas kitokio tipo pristatymą nei pigiausias, kurį siūlo "Hotel Sacher". pasirinko standartinį pristatymą (pvz., greitąjį pristatymą), nėra grąžinama.

Viešbutis "Hotel Sacher" gali atsisakyti grąžinti lėšas, kol "Hotel Sacher" vėl gavo gaminį atgal arba kol klientas įrodymas, kad jis ar ji grąžino gaminį (priklausomai nuo to, kuris yra ankstesnis laikas).

7.6 Jei klientas atsisako sutarties, jis privalo grąžinti gautą produktą nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pristatymo. atsisakymo nuo sutarties deklaraciją, kurią reikia grąžinti viešbučiui "Hotel Sacher" (išskyrus atvejus, kai "Hotel Sacher" raštu pasiūlė klientui pačiam pristatyti prekes. rinkti). Šis restitucijos laikotarpis yra laikomasi, jei gaminys grąžinamas per išsiųsta iki nustatyto termino.

7.7. tiesioginės išlaidos grąžinimas produkto yra iš Klientai dėvėti.

7.8 Klientas pateikia viešbučiui "Hotel Sacher Kompensacijos dėl galimo Vertės praradimas jei tai pagrįsta vienas išbandyti gaminio pobūdį, savybes ir veikimą. būtina tvarkyti. Tai ypač aktualu, jei gėrimai (bet kokio tipo pakuotėse, pvz., skardinėse, buteliuose, galima atidaryti šešių pakuočių pakuotę ir t. t.).

 

8. atsisakymo teisės išimtys

8.1 7 punkte aprašyta procedūra. Teisė atsisakyti sutarties be kita ko, taip pat egzistuoja klientams, kurie yra vartotojai, o ne:

·         Prekės, kurios parduodamos po Pagaminta pagal kliento specifikacijas arba aiškiai nurodyti asmeniniai poreikiai,

·         Prekės, kurios greitai sugadinti gali arba kurio Galiojimo data greitai viršijo būtų,

·         Laikraščiai, Žurnalai arba žurnalų, išskyrus prenumeratos sutartis dėl tokių leidinių pristatymą,

·         Garsas- arba Vaizdo įrašai arba Kompiuterių programinė įranga (pvz., CD, DVD, CD-ROM), kurie tiekiami užplombuotose pakuotėse, o plomba yra klientas pašalino.

Jei atsisakymo teisės nėra, "Hotel Sacher Prieš sudarant sutartį aiškiai informuoti klientus apie neegzistavimą.

 

9. garantija

9.1 Internetinėje parduotuvėje siūlomų produktų iliustracijos turi grynai simbolinio pobūdžio ir dėl skirtumų Negalima atmesti naršyklės vaizdų, ypač spalvų nuokrypių.

9.2 "Hotel Sacher" neprisiima jokios atsakomybės dėl kliento pateiktų matavimų teisingumas.

9.3 "Hotel Sacher" teikia šias paslaugas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus Garantuokite, kad produktai, esantys Laikas perdavimo metu nėra defektų t. y. už tai atsako viešbutis "Hotel Sacher", kad produktai pasižymi nustatytomis arba paprastai numanomomis savybėmis. atitinka aprašymą ir atitinka verslo pobūdį arba galima naudoti pagal sudarytą susitarimą.

9.4 Garantinės pretenzijos dėl prekių, įsigyjamų internetinėje parduotuvėje Produktai senaties terminas sueina praėjus dvejiems metams nuo Pristatymas.

Jei defektas išaiškėja per šešis mėnesius nuo pristatymo. daroma prielaida, kad defektas buvo jau pristatymo metu. Pasibaigus šešis mėnesius, klientas turi įrodyti, kad defektas jau egzistavo Perdavimo metu turtas bent jau iš esmės egzistavo.

9.5 Defekto atveju klientas iš esmės pirmiausia gali tarp Patobulinimas arba papildymas dingusių ir Keitimasis . dalykas. "Hotel Sacher" tai padarys per pagrįstą laikotarpį ir su kuo mažesniais nepatogumais klientui. Kai pagerinimas ar pakeitimas yra neįmanomas arba "Hotel Sacher", palyginti su kita priemone, ir neproporcingai didelės pastangos (priklausomai nuo daikto be defektų vertės, defekto rimtumo defektą ir su kita kliento teisių gynimo priemone susijusias išlaidas. nepatogumų), klientas turi teisę sumažinti kainą arba atšaukti užsakymą. (t. y. nutraukti sutartį). Tačiau teisė atsisakyti sutarties egzistuoja tik tiek, kiek ji yra tai nėra nereikšmingas defektas.

9.6 Jei klientas yra verslininkas, kaip apibrėžta Austrijos prekybos kodekse (UGB), jis atsako už 377 UGB Produktų defektai, kuriuos jis būtų pastebėjęs įprastomis verslo sąlygomis po pristatymas atliekant tyrimą arba turėjo tai padaryti, per pagrįstą laikotarpį. Priešingu atveju pasekmės §§ UGB 377 ir vėlesni straipsniai.

 

10 Atsakomybė už žalą

Viešbutis "Hotel Sacher" atsako už žalą, susijusią su Sutartis vykdoma tik tuo atveju, jei viešbutis "Hotel Sacher" arba asmenys, priskiriami viešbučiui "Hotel Sacher asmenys (t. y. padėjėjai) tai daro tyčia arba dėl didelio neatsargumo. Šis Atsakomybės netaikymas nedidelio neatsargumo atveju netaikomas Asmens sužalojimas (t. y. viešbutis "Hotel Sacher" taip pat atsako už tai, jei įvyko nedidelis aplaidumas).

 

11. deklaracija dėl duomenų naudojimo - Privatumo politika

11.1 Dėl susirašinėjimo su klientu arba dėl sklandaus Sutarties vykdymas ir vykdymas (t. y. registracija, apdorojimas Užsakymai, produktų pristatymas ir mokėjimų apdorojimas, tikrinimas pretenzijų, pareikštų viešbučiui "Hotel Sacher" po sutarties įvykdymo. ir t. t.), viešbučiui "Hotel Sacher" reikalingi tam tikri asmens duomenys. Viešbučiui svarbi šių duomenų ir klientų asmeninių teisių apsauga. Sacher labai svarbu. Todėl "Hotel Sacher" laikosi moderniausių saugumo standartus, užtikrinančius duomenų apsaugą ir naudojamų (t. y. tvarkyti ar perduoti) duomenis tik pagal teisiniai reikalavimai. Naudojami duomenys bus laikomi griežtai konfidencialiais. gydoma. Pateikdamas užsakymą klientas sutinka su privatumo politika viešbutyje "Hotel Sacher" (galima rasti https://shop.sacher.com/privacy sutinka su Žinios.

11.2 Užsakymui reikalingo registracijos proceso metu (žr. dėl šio punkto 2.) pridedami prie Pavadinimas. Pasveikinimas (t. y. lytį),. Pavadinimas. Adresas (t. y. pristatymo arba sąskaitos faktūros adresą). Gimimo data ir El. pašto adresas pageidauja Hotel Sacher saugomi. Be to, klientas taip pat gali savanoriškai įvesti savo Telefono numeris kuris tada taip pat yra saugomas.

Be to, priimant nutartį Informacija apie užsakytus produktus ir Mokėjimo informacija (t. y. kredito kortelių informacija, banko sąskaitos duomenys ar kiti mokėjimo duomenys).

11.3 Viešbutis "Sacher naudotas šiuos asmens duomenis šie dalykai Tikslai

·         Registracijos išankstinės sąlygos tikrinimas arba Užsakymas internetinėje parduotuvėje (ypač dėl amžiaus reikalavimų laikymosi);

·         Susirašinėjimas su klientu, susijęs su užsakymą ir sutarties tvarkymą. Šiuo tikslu adreso duomenys klientai taip pat perduodami atrinktiems logistikos partneriams;

·         Elektroninės informacinės medžiagos siuntimas apie produktų asortimentą (pvz., pasiūlymus ir naujienas) ir renginius. arba remiamus renginius, konkursus ir kvietimus arba mūsų pristatymas į namus ir kt. el. paštu, SMS žinute ar faksu, taip pat asmeniškai ar susisiekti telefonu (tačiau tik tuo atveju, jei klientas sutinka su šiomis reklamos priemonėmis). sutiko);

·         Vidinis skirstymas į kategorijas (pvz., moteris / vyras) ir amžiaus grupes), kad būtų galima teikti pritaikytą informaciją (paštu arba elektroniniu būdu) arba individualiai pritaikytoms (reklaminėms) dovanoms. (tačiau visa tai tik tuo atveju, jei klientas sutinka, kad jam būtų siunčiami elektroniniai informacinė medžiaga sutiko). Šiuo tikslu sveikinimas (t. y. lytis) ir gimimo data;

·         bet kokių pirkimų duomenų naudojimas, juos nuasmeninti (t. y. pašalinti bet kokią nuorodą į asmenį) ir anoniminį įrašą 2 metų laikotarpiui. Tolesnis mūsų pasiūlymų ir produktų kūrimas ir optimizavimas, taip pat savo rinkos tyrimų tikslais;

11.4 Šis asmens duomenų naudojimas gali būti toks, jei teisiškai leistina bet kuriuo metu. atšauktas būti atliktas. Atšaukimai gali būti atliekami taip:

-         už vieną pranešimą: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

(12) Sutarties kalba, taikytina teisė, Jurisdikcijos vieta

12.1 Sutarčių, užsakymų ir verslo kalba yra tik Vokiečių kalba. Ar viešbutis "Hotel Sacher" turėtų bendrauti su klientu kita kalba, tai daroma tik siekiant prisitaikyti ir informaciniais tikslais; Tačiau teisiškai privalomas tik vokiškas tekstas. ypač jei dėl vertimo į kitą kalbą tekstas gali būti aiškinamas kitaip.

12.2 Internetinėje parduotuvėje sudarytas teisinis sandoris tarp "Hotel Sacher" ir klientas vadovaujasi tik Austrijos įstatymais pagal JT konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikymas ir teisės normų kolizijos taisyklės.

12.3 Jei klientas yra verslininkas, kaip apibrėžta Austrijos prekybos kodekse (UGB), tai gas Hotel Sacher išimtinai tik teismas, kuriam priklauso 1010 Vienos jurisdikcija atsakingas. Tačiau viešbutis "Hotel Sacher" vis tiek turi teisę iš kliento imti mokestį (t. y. verslininkas, kaip apibrėžta Austrijos komercijos kodekse), savo bendroje jurisdikcijos vietoje arba kitoje vietoje. Rinkimų jurisdikcija pareikšti ieškinį

 

Stovas: liepos 2021

d.