Általános szerződési feltételek

1. az ÁSZF alkalmazási köre

1.1 Az Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstrasse 4, 1010 Wien, FN 319070 x, (röviden "Hotel Sacher") a "Hotel Sacher" néven működik. Domain https://shop.sacher.com egy webshop (röviden "webshop"), amely esetében a jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.2. A megrendelések benyújtásához (további részletekért lásd a 3. pontot) és a a webáruházzal kapcsolatban kötött valamennyi jogügyletre kizárólag a következők vonatkoznak a jelen általános szerződési feltételek (röviden "ÁSZF"). A küldéssel a Megrendelésével a webshopban a vásárló kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ek az adott jogügyletre vonatkozó szerződés részévé válnak.

1.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek nem lépnek hatályba ismételt megrendelés esetén sem. az ügyfél és a Hotel Sacher között létrejött szerződés állandó tartalma, különösen A Hotel Sacher bármikor megváltoztathatja vagy módosíthatja az ÁSZF-et.

1.4 A szálloda tiltakozik a vásárlók egyéb feltételei ellen. Sacher ezennel kifejezetten. Az ügyfelek eltérő feltételei kizárólag az ügyfelek számára érvényesek, ha a Hotel Sacher írásban hozzájárul azok érvényességéhez.

 

2. az ügyféllel szemben támasztott követelmények

2.1 A megrendelések csak az alábbiakat követően lehetségesek Előző Regisztráció (azaz a kért adatok közlése) lehetséges és kizárólagosan Olyan személyek számára fenntartva, akik 18. Az élet éve már befejezték.

2.2 A Hotel Sacher úgy látja - különösen az alkoholtartalmú italok esetében -, hogy a italok - technikai óvintézkedések vannak érvényben, hogy megakadályozzák a fiatalabb személyektől érkező rendeléseket. kizárva. Technikai okokból azonban a Hotel Sacher nem tud teljes mértékben kizárja a fiatalabbak regisztrációjának vagy megrendelésének lehetőségét. beadhatja. A regisztrációval vagy a megrendelés leadásával az ügyfél megerősíti, elérte az előírt minimális életkort, és a nyilvántartásba vétel vagy a a rendelési adatok helyesek és teljesek.

 

3. szerződéskötés

3.1 A Bemutatása Termékek a webshopban a nincs kötelező érvényű ajánlat a Hotel Sacher. Inkább egy nem kötelező termékválaszték (azaz azok az áruk, amelyek elvileg ki vannak zárva a Hotel Sacher kiosztásra kerülnek). Különösen az alábbiak jellegéből adódóan Webshopok Korlátozás a felajánlottak, ezeket általában egy bizonyos számra korlátozzák. A Hotel Sacher azonban fenntartja a jogot, hogy az alábbiakban foglaltakat helyesbítse. leltárakat kifejezetten, és nem zárhatja ki, hogy adott esetben technikai okokból a megadott elérhetőségek nem helytállóak. jelennek meg.

3.2 Az ügyfél megrendelésén keresztül (pl. megerősítés a a rendelés gombot a Felirat "Fizetendő rendelés" riAz ügyfél azt kérdezi a kötelező érvényű ajánlat a az általa kiválasztott és a megrendelőlapon utólag feltüntetett. termékek a Hotel Sacherhez.

3.3 A Hotel Sacher törvényesen köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani az alábbiakat e szerződéses nyilatkozat (azaz a megrendelés) késedelem nélküli elektronikus úton történő kézhezvételét. hogy megerősítse. Ez egy automatizált Megerősítő e-mail a megrendelés kézhezvételéről. Ez a Megerősítő e-mail a Nincs elfogadó nyilatkozat.

3.4 A Hotel Sacher nem köteles elfogadni a Vevő ajánlatát. elfogadni. Ha a Hotel Sacher elutasítja az ügyfél ajánlatát, akkor a A Hotel Sacher erről szükségtelen késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfelet.

3.5 A Hotel Sacher megváltoztathatja az ajánlatot akár egy külön elfogadás (pl. per e-mail) vagy a megrendelt termékek tényleges kiszállításával. Az utóbbi esetben a Hotel Sacher tájékoztatja az ügyfelet (pl. e-mailben) a a megrendelés elküldéséig.

 

4. árak

4.1 A megrendelésre kizárólag a megrendelés időpontjában hatályos feltételek vonatkoznak. a webshopban feltüntetett árak.

4.2 Az árak bruttó árak (azaz ÁFA-val együtt). és minden egyéb adó és illeték). A szállítási költségeket a a feltüntetett árak nem tartalmazzák (lásd a 6. pontot).

4.3 A Hotel Sacher minden gondossága ellenére nem lehet teljes mértékben kizárható, hogy a tévesen helytelen árak (pl. a beviteli hibák) a webáruházban az egyes termékeknél jelennek meg. Ha a ügyfél már leadott egy rendelést, a Hotel Sacher tájékoztatja őt a megrendelésről. a tényleges árat, és a vásárló ezt követően benyújthatja ajánlatát a megerősíti a tényleges árat, vagy kijelenti, hogy nem érdekli a a rendelésnek több van.

 

5. fizetés

5.1 A teljes ár (azaz a vételár plusz a szállítási költségek) a szerződés megkötésekor esedékessé válik (további részletekért lásd a 3. pontot), és a szerződés megkötésekor lehet Ügyfelek per Hitelkártya, azonnali banki átutalás, Amazon Pay, Paypal és Paypal Express fizetni kell.

További információk a vonatkozó fizetési feltételekről és A pénzforgalmi szolgáltatóknál felmerülő költségek a következők között találhatók https://shop.sacher.com/payment-methods-2 és a megrendelés leadása előtt részletesen bemutatják az ügyfélnek. meghatározott.

5.2 A megrendelő fizetési késedelme esetén a megrendelőt a következők illetik meg köteles késedelmi kamatot fizetni a következő összegben 6 % p.a. fizetendő.

5.3 A kifizetéseket először a felmerült költségekre kell fordítani, majd a a kamatok és végül a tőke.

5.4 A teljes kifizetésig a szállított áruk a A Hotel Sacher tulajdona (tulajdonjog-fenntartás).

5.5 A megrendelés leadásával a vásárló beleegyezik, hogy a Hotel Sacher jogosult elektronikus formátumban állítja ki a számlákat, és elküldi azokat az ügyfélnek (úgynevezett "elektronikus számla" az UStG 11. § (2) bekezdése értelmében). Az ügyfél lemond a számla postai úton történő megküldéséről (azaz a papíralapú számla), és hozzájárul az elektronikus számla kézbesítéséhez az alábbi módon Email.

 

6. szállítási és szállítási költségek

6.1 A Hotel Sacher törekszik arra, hogy a termékeket a szerződésben foglaltaknak megfelelően szállítsa. szerződés (további részletekért lásd a 3. pontot) szükségtelen késedelem nélkül. A megrendelt terméktől függően azonban a szállítás eltarthat egy ideig. vegyük. Feltöltve: Nincs más megállapodás az ügyféllel vagy a Hotel Sacherrel a szerződés megkötése előtt. nem hirdet más szállítási határidőt, a Hotel Sacher szállítja a megrendelt terméket legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül az ügyfélnek történő szállítás.

6.2 A szállítás a megrendelő által a megrendelésben megadott címre történik. megadott szállítási cím. A megrendelő köteles Elérhetőségi adatainak módosítása (különösen cím és e-mail cím) késedelem nélkül bejelentésre kerülamíg a szerződés tárgyát képező jogügyletet mindkét fél nem teljesítette. Amíg Ebben az időpontban a Hotel Sacher jogi szempontból releváns Az ügyfél által eredetileg megadott címre szóló joghatályos nyilatkozatok Elérhetőségek.

6.3 A szállítás a vevő szállítási címétől függően történik. a különböző szállítási szolgáltatók, akik a szerződés teljesítésére szerződnek a Kézbesítési szolgáltatás a kézbesítési cím mellett az e-mail cím és a az ügyfél telefonszáma. A vonatkozó szállítási feltételek és a felmerült költségek a következő címen találhatók https://shop.sacher.comszállítási információk-2 le kell kérni és a megrendelés leadása előtt részletesen elmagyarázzák az ügyfélnek.

6.4 A Hotel Sacher jogosult, még a következő megrendelések esetén is több termék vagy több részből álló termék esetében részszállítások teljesítése.

6.5 Ha a megrendelőnek történő szállítás nem lehetséges, mert a megrendelő nem található meg a megadott szállítási címen, vagy mert a a kézbesítési cím nem volt helyesen megadva, a megrendelő viseli a költségeket a a sikertelen kézbesítési kísérlet és a Hotel Sacher ezzel kapcsolatban felmerült költségei. a visszaküldéssel kapcsolatban felmerülő költségek.

6.6 A Hotel Sacher tulajdonjoga a termékeken is fennmarad. a vevőnek történő átadást követően a szállított áru teljes kifizetéséig. Korábbi termékek.

6.7 Minden vám, illeték és szállítási költség a vásárlót terheli. és azt az utóbbi viseli, vagy a megrendelés részeként, vagy a megrendelés részeként. a szállításra vonatkozó előírásokat.

 

7. elállás a szerződéstől (ez Az elállási jog csak a fogyasztókra vonatkozik!)

7.1 Ha az ügyfél fogyasztó (az osztrák fogyasztóvédelmi törvény meghatározása szerint), az ügyfél köteles az FAGG alkalmazási körébe tartozó megrendelések esetében, és csak akkor, ha nem az ügyfél egyéni kívánságai szerint létrehozott termékről van szó. vagy romlandó áruk esetében a szerződéstől való elállás joga a következő határidőn belül tizennégy nap indoklás nélkül a Hotel Sacherrel a webshopon keresztül kötött szerződésből. lemond.

7.2 Az elállási időszak tizennégy Napok és kezdődik

·         a következő esetben Adásvételi szerződés azzal a nappal, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által megbízott személy megnevezett harmadik fél (nem értendő ez alatt a fuvarozót) a megrendelt termék birtokában elveszi;

·         ha a vásárló több terméket vásárol egy termékcsoport részeként. Egységes sorrend rendelt, a külön szállítjuk lesz, a az a nap, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által kijelölt harmadik személy (többek között nem értendő a hordozó alatt) a utolsó Termék birtokba veszi;

·         az áruk leszállításakor több részszállítmány azzal a nappal, amelyen az ügyfél vagy az ügyfél által kijelölt személy az ügyfél által kijelölt harmadik fél (ide nem értve a fuvarozót). utolsó részszállítmány vagy a utolsó darab a oldalon. birtokba veszi;

7.3 A vásárló az elállási jogát egyértelmű és egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Nyilatkozat, amelyben a Hotel Sacher tájékoztatja a szerződéstől való elállásról szóló döntésről. A lemondásról szóló döntésről tájékoztatni kell az Igazgatótanácsot.

Ezt meg lehet tenni:

-         helyenként: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: torte@sacher.com

Ebből a célból az ügyfél használhatja a Szállítás csatolt vagy ITT visszakereshető és nyomtatásra előkészítve Lemondási űrlap a Hotel Sacher használat.

7.4 Az elállási határidő betartásához elegendő, ha a vásárló elküldi a Magyarázat a Elállási jog a következő időpont előtt A határidő lejárta (lásd a 7.2. pontot.) küld.

7.5 Ha a Vevő eláll a szerződéstől, a Hotel Sacher köteles kifizetni neki a a már teljesített kifizetéseket haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül. a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva.

Ez a visszatérítés tartalmazza az ügyfél által a termékért kifizetett összeget. Bruttó ár, amely tartalmazza a terméknek a címzetthez történő szállításának költségeit. ügyfelek. Minden olyan többletköltség, amely abból adódik, hogy az ügyfél a Hotel Sacher által kínált legolcsóbbtól eltérő szállítási mód. a standard kézbesítést választotta (pl. expressz kézbesítés), nem visszatérített.

A Hotel Sacher megtagadhatja a visszafizetést mindaddig, amíg a Hotel Sacher a terméket visszakapta, vagy amíg a vásárló a terméket bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy visszaküldte a terméket (attól függően, hogy melyik a korábbi időpont).

7.6 Ha a megrendelő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni a az átvett terméket késedelem nélkül, de legkésőbb a szállítástól számított 14 napon belül az elállási nyilatkozatot, amelyet vissza kell küldeni a Hotel Sacherbe (kivéve, ha a Hotel Sacher A Hotel Sacher írásban felajánlotta a megrendelőnek, hogy az árut saját maga szállítja ki. gyűjteni). Ez a visszatérítési időszak akkor teljesül, ha a terméket a következő határidőn belül visszaküldik a határidőn belül elküldik.

7.7. a azonnali költségek a visszatérés a termék a Ügyfelek viselni.

7.8 Az ügyfél köteles a Hotel Sacher rendelkezésére bocsátani egy Kompenzáció egy esetleges Értékvesztés ha ez a következőn alapul az egyik, hogy teszteljük a a termék jellege, jellemzői és működése. szükséges kezelés. Ez különösen igaz, ha az italok (bármilyen típusú csomagolásban, pl. dobozban, palackban, hatos csomag stb.) felnyitható.

 

8. az elállási jog alóli kivételek

8.1 A 7. pontban leírt eljárás. Elállási jog többek között a fogyasztók számára is létezik, nem pedig a fogyasztók számára:

·         A következők után értékesített áruk Az ügyfél specifikációi szerint készült vagy egyértelműen utaljon a személyes szükségletek,

·         Olyan áruk, amelyek gyors elrontani lehet, vagy akinek Lejárati idő gyorsan túllépte lenne,

·         Újságok, Magazinok vagy magazinok, kivéve az előfizetési szerződéseket a következőkre vonatkozóan az ilyen kiadványok kézbesítése,

·         Hang- vagy Videófelvételek vagy Számítógépes szoftver (például CD, DVD, CD-ROM), amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, és a plomba az ügyfél eltávolította.

Amennyiben az elállási jog nem áll fenn, a Hotel Sacher a következőkre köteles A szerződés megkötése előtt kifejezetten tájékoztassa az ügyfeleket a nem létezésről.

 

9. garancia

9.1 A webshopon keresztül kínált termékek illusztrációi a következő jellemzőkkel rendelkeznek tisztán szimbolikus jellegű, és a különbségek miatt a A böngésző ábrázolások, különösen a színeltérések nem zárhatók ki.

9.2 A Hotel Sacher nem vállal felelősséget az alábbiak tekintetében Az ügyfél által megadott mérések helyessége.

9.3 A Hotel Sacher a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő szolgáltatásokat nyújtja Garantálja, hogy a termékek a Idő az átadáskor nem volt hiba azaz a Hotel Sacher felel érte, hogy a termékek rendelkeznek az előírt vagy általában feltételezett jellemzőkkel. rendelkeznek, megfelelnek a leírásnak, és megfelelnek az üzlet jellegének, vagy a megkötött megállapodásnak megfelelően használható fel.

9.4 A webshopon keresztül megvásárolható árukra vonatkozó szavatossági igények Termékek két évvel az elévülést követően elévülnek. Szállítás.

Ha a hiba a szállítástól számított hat hónapon belül kerül napvilágra, akkor a feltételezi, hogy a hiba már a szállításkor is fennállt. Az alábbi időszakok lejárta után hat hónap, az ügyfélnek bizonyítania kell, hogy a hiba már a terméken is fennállt. Az ingatlan az átadáskor legalábbis alapvetően létezett.

9.5 Hiba esetén a megrendelő először is elvileg a következőkre jogosult a között. Javítás vagy kiegészítés a hiányzó és a Exchange a dolog. A Hotel Sacher ezt ésszerű időn belül megteszi, és a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva az ügyfélnek. Amikor a javítás vagy csere lehetetlen, vagy a Hotel Sacher számára, a többi jogorvoslathoz képest, aránytalanul nagy erőfeszítéssel (a hibátlan tétel értékétől, a hiba súlyosságától, a hiba mértékétől, a hiba és az egyéb jogorvoslattal kapcsolatos költségek az ügyfél számára. kellemetlenségek), a vásárlónak joga van árcsökkentésre vagy elállásra. (azaz a szerződés felmondása). Az elálláshoz való jog azonban csak annyiban áll fenn, amennyiben az ez nem egy kisebb hiba.

9.6 Ha a megrendelő az osztrák kereskedelmi törvénykönyv (UGB) értelmében vállalkozó, akkor a megrendelő felel az alábbiakért 377 UGB A termékek olyan hibái, amelyeket a szokásos üzletmenet során a következő időpontot követően fedezett volna fel vizsgálat útján történő szállítás, vagy ezt meg kellett volna tennie, ésszerű időn belül. Ellenkező esetben a következmények a §§ 377 ff UGB.

 

10 Kártérítési felelősség

A Hotel Sacher felelősséggel tartozik az alábbi károkért A szerződés teljesítése csak akkor, ha a Hotel Sacher vagy a Hotel Sacher-nek tulajdonítható személyek személyek (azaz asszisztensek) szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járnak el. Ez a A felelősség kizárása könnyű gondatlanság esetén nem vonatkozik a következőkre Személyi sérülés (azaz a Hotel Sacher kisebb sérülések esetén is felel érte). gondatlanság).

 

11. nyilatkozat az adatok felhasználásáról - Adatvédelmi szabályzat

11.1 Az ügyféllel való levelezéshez vagy a zökkenőmentes A szerződés teljesítése és elszámolása (azaz a nyilvántartásba vétel, az elszámolás A megrendelések, a termékek szállítása és a fizetések feldolgozása, ellenőrzése. a Hotel Sacherrel szemben a szerződés teljesítését követően érvényesített követelésekről. stb.), a Hotel Sacher kér néhány személyes adatot. A szálloda számára fontos ezen adatok és az ügyfelek személyiségi jogainak védelme. Sacher nagyon fontos. Ezért a Hotel Sacher a legmodernebb, legmodernebb és legbiztonságosabb biztonsági szabványok az adatok védelmének biztosítása érdekében és a felhasznált (pl. feldolgozni vagy továbbítani) az adatokat kizárólag a jogi követelmények. A felhasznált adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük kezelt. A megrendelés leadásával a vásárló elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. a Hotel Sacher (elérhető a https://shop.sacher.com/privacy beleegyezik a Tudás.

11.2 A megrendeléshez szükséges regisztrációs folyamat során (lásd a 2. pontra vonatkozóan) hozzáadódnak a Cím, a Üdvözlés (azaz nem), a Név, a Cím: (pl. szállítási vagy számlázási cím), a Születési dátum és a E-mail cím a Hotel Sacher kérésére tárolt. Ezen túlmenően az ügyfél önkéntesen is megadhatja a Telefonszám ami aztán szintén tárolásra kerül.

A végzés során továbbá Információk a megrendelt termékekről és Fizetési információk (pl. hitelkártyaadatok, bankszámlaadatok, stb. vagy egyéb fizetési adatok) tárolása.

11.3 A Hotel Sacher használt ezeket a személyes adatokat a következőket Célok

·         A regisztráció előfeltételének ellenőrzése vagy Rendelés a webshopban (különösen az életkori követelmény teljesítése);

·         Az ügyféllel folytatott levelezés a következőkkel kapcsolatban a megrendelés és a szerződés feldolgozása. Ebből a célból a címadatokat a a kiválasztott logisztikai partnereknek is továbbítják;

·         Elektronikus információs anyagok küldése a termékkínálatról (például ajánlatok és hírek) és az eseményekről vagy támogatott események, versenyek és meghívások vagy a mi házhozszállítás stb. e-mailben, SMS-ben vagy faxon, valamint személyes vagy telefonos kapcsolatfelvétel (mindez azonban csak akkor, ha az ügyfél beleegyezik ezekbe a hirdetési intézkedésekbe). beleegyezett);

·         Belső kategóriákba sorolás (pl. nő/férfi) és korcsoportok) annak érdekében, hogy személyre szabott tájékoztatást nyújtsanak (postai úton vagy elektronikusan) vagy személyre szabott (promóciós) ajándékokra. (mindez azonban csak annyiban, amennyiben az ügyfél beleegyezik az elektronikus levelek küldésébe). információs anyaggal egyetértett). Ebből a célból a köszöntés (azaz a nem) és a születési dátum kerül feldolgozásra;

·         Bármilyen vásárlásból származó adatok felhasználása, anonimizálni őket (azaz eltávolítani minden személyre való utalást) és a anonimizált nyilvántartás 2 éves időtartamra a Ajánlataink és termékeink továbbfejlesztése és optimalizálása, valamint a saját piackutatásuk céljából;

11.4 A személyes adatok ilyen felhasználása, amennyiben jogilag megengedett, bármikor visszavonva készüljön. A visszavonás a következőképpen történhet:

-         helyenként: Original Sacher-Torten Manufaktur GesmbH, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien

-         per E-Mail: datenschutz@sacher.com

 

(12) Szerződéses nyelvezet, alkalmazandó jog, A joghatóság helye

12.1 A szerződéses, rendelési és üzleti nyelv kizárólag a következő nyelveken használható Németül. A Hotel Sacher más nyelven kommunikáljon az ügyféllel, ez kizárólag alkalmazkodási és tájékoztatási céllal történik; Jogilag azonban csak a német szöveg kötelező érvényű. különösen akkor, ha a más nyelvre történő fordítás eredményeként a a szöveg más értelmezési lehetőségeket is felvethet.

12.2 A webáruházon keresztül kötött jogügyletet az alábbi felek között A Hotel Sacher és az ügyfél között kizárólag az osztrák jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény és a kollíziós szabályok kizárása alkalmazandó.

12.3 Ha a megrendelő az osztrák kereskedelmi törvénykönyv (UGB) értelmében vállalkozó, akkor gas Hotel Sacher kizárólag az 1010 Bécs területileg illetékes bíróság felelős. A Hotel Sacher azonban továbbra is jogosult az ügyfélnek felszámítani (pl. az osztrák kereskedelmi törvény értelmében vett vállalkozó) általános illetékességi helyén vagy egy másik, az osztrák kereskedelmi törvény értelmében vett Választási joghatóság a perléshez

 

Állj: Július 2021